Meer doen met onze religieuze monumenten Iedere stad, ieder dorp in Gelderland heeft een kerk. Soms zelfs meer dan één. Kerken vormen een vertrouwd beeld in de omgeving. Helaas zijn kerkbesturen steeds vaker gedwongen de deuren te sluiten. Vaak is de toekomst dan ongewis. Komt er een passende herbestemming? Of wordt het sloop en moet het vertrouwde beeld, na vele decennia, plaatsmaken voor een modern winkelpand? De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) zet zich al 40 jaar in om monumentale kerken te behouden voor de toekomst. De St Joriskerk is één van elf kerken die overgenomen is door de SOGK. Sinds 2012 zijn zij de eigenaar van het gebouw. Bekijk hier onze eeuwenoude Sint-Joriskerk in Voor-Drempt op de 360º panoramafoto. Ook heeft de SOGK een videofilm van de kerk laten maken. Klik hier om te genieten van dit mooie filmpje In de periode 1937-1939 is de toren gerestaureerd door architect N. de Wolf uit Doesburg. De kerk zelf onderging tussen 1947 en 1958 een restauratie door architect B.T. Boeyenga uit Amsterdam. Die laatste restauraties werd voltooid in 1959 door ir. H.J.L. Ovink uit Doetinchem, met medewerking van de Rijksdienst voor Monumentenzorg, uitgevoerd onder leiding van A. Schellevis, Veenendaal en J. Bosvelt, Drempt. In 1964 werd het orgel onder advies van Johannes Legene gerestaureerd door de firma G. van Leeuwen & Zoon in Leiderdorp. Ook het houtsnijwerk werd toen hersteld door de Gebr. Daniels uit Arnhem. De kerk werd in 2012 overgedragen aan de SOGK. In datzelfde jaar vond een dringend noodzakelijke restauratie van de toren plaats. De kerk is overdag vrij toegankelijk voor bezichtiging op aanvraag. Het gebouw is in gebruik bij de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel. Na de recente overdracht aan de SOGK is deze kerkelijke gemeente de belangrijkste huurder van het gebouw, dat beschikbaar blijft voor de gebruikelijke kerk- rouw- en trouwdiensten. Daarnaast zullen in de toekomst ook andere, passende activiteiten worden ontwikkeld.
© St Joriskerk Drempt 2024 Webmaster S Janssens